साधारण मोल्डअसामान्य ढालहरू
मोल्ड आकार (मिमी)मोल्ड आकार (मिमी)
5550x26506900*2080
5280*31006590*2300
5200*21006000x3100
8300x23005000*2200
6500x25004920*1900
5360x32807500*2100
8300x32807370x2000
9300x25007350x2000
10000x32807520x1730
5600x32807500x1650
7100x3000
7100x1900
टिप्पणीहरू3200*2500
असामान्य ढाँचा नियमित रूपमा सफा गरिएको छैन।3300*3300
आकारको आकारको आकार मोल्ड आकार भन्दा 15-25 सेन्टिमिटर सानो छ।3600x2800
6200x1800
8400x1750
10000x2300