शंघाई Yuejing एक्रिलिक एक्वैरियम ईन्जिनियरिङ् कं, 2003 मा स्थापित, एक पेशेवर कम्पनी मा ठूलो ऐक्रेलिक (PMMA) पैनलों र कस्टम ऐक्रेलिक एक्वैरियम को एक संग्रह हो।